APAIOGA é a Asociación Profesional de Axentes de Igualdade Galega, constituida en 2004 e formada por profesionais con formación específica en igualdade de oportunidades. APAIOGA forma parte da “Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Agentes de Igualdad de Oportunidades”, FEPAIO.

os nosos obxectivos

Colaborar cos diferentes axentes sociais, organismos, asociacións ou entidades que requiran da posta en marcha de accións tranversais que faciliten a igualdade de oportunidades e preveñan a violencia de xénero

Defender o perfil de axentes de igualdade de oportunidades

Promover a figura de AIO nas aulas e no ámbito laboral

Executar proxectos e propostas co fin de promover a igualdade

equipo

APAIOGA está composta por persoas procedentes de distintas especialidades, con formación específica en igualdade de oportunidades.

As persoas que conformamos APAIOGA procedemos de distintas especialidades das Ciencias Sociais: Licenciados/as e graduados/as en Historia, Xeografía, Dereito, Psicopedagoxía, Psicoloxía, Pedagoxía, Economía, Ciencias da Publicidade e Relacións Públicas, Educación Social, Maxisterio ou Relacións Laborais.

xunta directiva

presidenta

Daisy Alcalde Monteagudo

vicepresidente

Celso Taboada Lorenzo

tesoureira

Mercedes Renda Melón

secretaria

Lara Fuentes Enjamio

1ª vogal

Raquel Bernárdez Rodal

2ª vogal

Consuelo Ribadulla Rodríguez

3ª vogal

Susana Franco Diz

Daisy Alcalde

Celso Taboada Lorenzo

Mercedes Renda Melón

Lara Fuentes Enjamio

Raquel Bernárdez Rodal

Consuelo Ribadulla Rodríguez

Susana Franco Diz

presidenta

vicepresidente

tesoureira

secretaria

1ª vogal

2ª vogal

3ª vogal