Punto Violeta no Entroido de Redondela

Punto Violeta no Entroido de Redondela

APAIOGA prestou os seus servizos no Punto Violeta do Concello de Redondela nas súas celebracións do entroido, co obxectivo de informar, sensibilizar e previr sobre as diferentes manifestacións da violencia contra a muller e atender e acompañar ás mulleres que acudan...